Banner GBV-WECO - BestelVuurwerk.nl
Pagina 1 van 2 12 LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 25
 1. #1
  VWC-Lid htevents's schermafbeelding
  Geregistreerd
  24 november 2016
  Berichten
  373
  Thanks
  411
  Thanked 330 Times in 113 Posts

  Lange brief aan Minister Grapperhaus, hulp gevraagd.

  Hieronder volgt een brief die ik heb geschreven, vooral gericht aan dhr. Grapperhaus en eventueel met wat aanpassingen zelfs aan de gehele Tweedekamer. Graag zou ik wat visie van anderen willen, gezien politiek correct woordgebruikt en zinsopbouw soms een zwakte van me is Komt ie:

  Brief aan Minister Grapperhaus.

  Geachte dhr. Grapperhaus,
  Op 14-01-2020 heeft u Kamerstuk 28684 nr. 592 gepubliceerd. U gaat in die brief in op mogelijkheden om de jaarwisseling in de toekomst veiliger te laten verlopen. Daarbij behandeld u enkele aangenomen moties en voorstellen die pas geleden op tafel zijn gekomen. Sinds het opstellen van de brief en het heden, heeft de jaarwisseling van 2019-2020 plaats gevonden. Door de incidenten tijdens de jaarwisseling zijn sommige voorstellen in een stroomversnelling geraakt.
  In uw brief schrijft dat u vindt dat het aantoonbaar en onderbouwd moet zijn, dat verdergaande beperkingen van het consumentenvuurwerk, een positief verschil maakt voor de veiligheid van omstanders, politie en hulpverleners. Even later schrijft u ook nog dat ook praktische overwegingen een rol kan spelen bij de effectiviteit. Zo noemt u bijvoorbeeld het waterbedeffect.
  In deze brief wil ik onder andere ingaan op bovenstaande uitspraken.

  U geeft aan dat het aantoonbaar en onderbouwd moet zijn, dat een beperking van het aanbod, een positief verschil zal maken voor de algehele veiligheid. Ten tijde van het indienen van de motie om de gehele categorie F3 te verbieden voor consumenten waren er al enkele tegenstrijdigheden te horen. Het product had geen of een onbekend aandeel bij de verwondingen van slachtoffers en zou een product zijn wat maar een zeer klein marktaandeel had en veelal gekocht werd door liefhebbers. Met andere woorden, het product heeft tot op heden nog niet voor problemen gezorgd, maar alleen de liefhebbers, welke er altijd zorgvuldig mee zijn omgegaan, zullen ze missen. Ik kan me niet anders voorstellen dat de gedachte als volgt moet zijn geweest: “Het is de zwaarste categorie, zo lijkt het voor de burger alsof we zwaar en gevaarlijk vuurwerk verbieden, ondanks dat we weten dat het geen positieve bijdrage zal gaan leveren aan de veiligheid, want het product wordt toch niet door raddraaiers gekocht.”
  Mocht dit niet de gedachte zijn en er echt gedacht worden dat een verbod op F3, vooral de F3 single shots, de veiligheid ten goede komt, schrik ik hier behoorlijk van. Ik vraag me dan werkelijk af welke expertise er in is geschakeld om tot zulke besluiten te komen. Dit brengt mij namelijk meteen bij het waterbedeffect.
  Sinds het aanbod van F3 single shots enkele jaren geleden steeds groter werd, ging het de strijd aan tegen de welbekende, illegale shells (mortierbommen in de volksmond). Ondanks dat het de strijd nooit 100% zou winnen, had de F3 single shot een heel groot deel van de shell overgenomen. Een legaal product, wat ook de shell schieter kon bekoren. Doordat de bombette van een legale single shot altijd voor gemonteerd is, gebeurden hier dan ook geen tot zeer weinig ongelukken mee. Door een goede keuze van de politiek, door F3 single shots toe te staan, zakt de illegale markt op het gebied van shells behoorlijk in. Dit was een enorme winst voor de veiligheid en overlast.
  Nu het verbod eraan zit te komen, zal dit zich hoogstwaarschijnlijk weer verplaatsen naar de illegale shell, het waterbedeffect. Ofwel, het kan niet worden aangetoond en onderbouwd worden, dat een verbod op F3 single shots een positieve bijdrage zal leveren aan de algehele veiligheid. Sterker nog, het is al aangetoond dat het toestaan van F3 single shots, de algehele veiligheid juist ten goede komt, zoals hierboven beschreven.

  Aantoonbaar is dat de F2 bulk single shots, welke zeer goedkoop en in grote getalen worden verkocht, vaak worden misbruikt en worden gebruikt bij het geweld tegen politie en hulpverleners. Het product is makkelijk en zeer goedkoop ter verkrijgen en het projectiel schiet tot wel 15 a 20 meter ver. Ideaal voor tuig om op afstand naar hulpverleners en politie te schieten (niet te werpen zoals door u in de brief wordt aangehaald). Het is dus aantoonbaar en kan worden onderbouwd, dat een verbod op F2 single shots met enkel een knal, de veiligheid aanzienlijk ten goede kan komen.
  Ik noem specifiek de F2 single shots met knal, omdat er ook F2 single shots zijn met een siereffect. Deze zijn aanzienlijk duurder, minder populair bij jeugd en raddraaiers, maar wel populair bij de liefhebber en volwassenen. Ook dit product heeft vrijwel geen aandeel in de onveiligheid welke ontstaat tijdens de jaarwisseling.
  Het waterbedeffect welke zou kunnen ontstaan bij een verbod op F2 (knal)single shots, is dat men uit gaat wijken naar de illegale nitraat (nitraatbom in de volksmond). Deze worden op dit moment ook regelmatig gebruikt tijdens het geweld tegen politie en hulpverleners. Echter moet worden afgewogen of het waterbedeffect zwaarder weegt dan de positieve bijdrage van de veiligheid met een verbod. Ik denk persoonlijk dat de veiligheid, van zowel afsteker, omstander, als politie en hulpverleners, zwaarder weegt en een verbod op F2 knal single shots (dus niet de versies met siereffect) een goede zet zou kunnen zijn.

  Wat betreft vuurpijlen is het een ander verhaal. Er wordt voorgesteld om zware vuurpijlen te verbieden, door te kijken of het maximale kruitgewicht kan worden aangepast. De babypijltjes hebben bewezen dat deze, door hun lichte gewicht, onvoorspelbaar waren. Uit testen is ook bewezen dat zwaardere vuurpijlen, juist een veel stabielere vliegbaan hebben. Het is dus in mijn ogen juist onverstandig om vuurpijlen lichter te maken, maar juist de lichtere eruit en alleen nog zwaardere pijlen (minimaal 20 gram, maximaal 40 gram).

  Handhaving is natuurlijk ook een belangrijke factor in de veiligheid van de jaarwisseling, al dan niet de belangrijkste, gezien de probleem veroorzakers nog geen 0,01% van de bevolking zijn.
  Als argument om knalvuurwerk te verbieden of zelfs al het vuurwerk, wordt aangehaald dat dat makkelijker te handhaven is, omdat iedere knal dan verboden zou zijn en de handhaving niet eerst uit hoeft te zoeken wat wel en niet legaal is. Dit argument smelt als sneeuw voor de zon als je nagaat dat deze situatie eigenlijk al het gehele jaar van toepassing is, met uitzondering van de 8 uur waarin het verbod wordt opgeheven. Soms wordt het argument voor een verbod op knalvuurwerk ook wel eens gebruikt om geweld tegen politie en hulpverleners makkelijker te handhaven. Iedere knal die dan naar hen wordt gegooid is dan verboden, dus hoeft men niet eerst uit te zoeken of het een legaal rotje was of een illegale nitraatbom. Maar dat is toch krom? Het gooien van vuurwerk, legaal of illegaal vuurwerk, is gewoon het fysiek aanvallen van een agent of hulpverlener. Als iemand een agent met een mes of vuurwapen aanvalt, wordt dit ineens heel anders behandeld.
  Ook het groepsgedrag moet beter worden aangepakt. Op dit moment kan een dader niet worden bestraft, omdat onduidelijk is welke persoon uit de groep het heeft gedaan. Omdat groepsbescherming bekend is bij raddraaiers, zullen ze vaak ook vanuit een groep opereren, want dat maakt de pakkans een stuk kleiner.

  Wanneer een hele groep kan worden aangepakt, ook al is er maar 1 dader, zullen raddraaiers niet meer terug kunnen vallen op groepsbescherming, dus minder vaak in groepen opereren, dus minder vaak durven en is de kans op geweld tegen hulpverleners en politie ineens een stuk lager. Maak dan ook nog eens de straffen afschrikwekkend, want de pakkans wordt hoger en de straffen zijn niet mis, dan laat men het sneller uit hun hoofd.
  Het is te makkelijk om naar een verbod te grijpen, welke ook nog eens niet de problematiek aan pakt. Zoals wel eens door burgers, politici en experts wordt geschreven: “het is zwichten voor de criminelen”.

  Door alle voorstellen en het geroep door, vooral de linkse politici, vraag ik mij wel eens af wat het werkelijke doel is van het beleid, het verbieden van alles wat enigszins risico met zich meebrengt of het veiliger maken van onze samenleving? In het eerste geval kunnen we bijna oneindig doorgaan met het verbieden van allerlei zaken. In het tweede geval moet zeer goed gekeken worden naar de gevolgen van een beleid.

  Ik begrijp heel goed dat er een enorme verantwoordelijkheid op uw schouders rust en niet alleen op die van u, maar op die van alle beleidsmakers in de politiek, zowel lokaal als landelijk. Hierbij hoort het maken van beslissingen, ook beslissingen die niet voor iedereen leuk zijn. Sommige beslissingen moeten we wel nemen, sommige niet en sommige hadden misschien niet genomen moeten worden. Het is allemaal onderdeel van de verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt. Echter lijkt het er soms op dat beslissingen gemaakt worden om er maar van af te zijn. Zoals dat de VVD en CDA “om zijn” in het debat om knalvuurwerk en vuurpijlen. Zij zeggen dat ze dit verbod steunen, om een algeheel verbod af te wenden. Maar het is op geen enkele wijze onderbouwd en aantoonbaar dat zowel een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, als een algeheel verbod, een positieve bijdrage zal leveren aan een veiligere jaarwisseling.
  Waar ik ook bang voor ben is het volgende: stel er wordt een verbod ingevoerd op knalvuurwerk en vuurpijlen, de handhaving wordt misschien iets beter, maar de jaarwisseling daarop zal geen aanzienlijke verbetering brengen. Dan wordt er mogelijk nog meer verboden, terwijl aantoonbaar is geworden dat het probleem niet opgelost kan worden met een verbod. Het verbod op knalvuurwerk en pijlen zal niet worden teruggedraaid, dat kennen we in Nederland niet, wat ik overigens doodzonde vind.
  Daar zit ook gelijk het probleem van deze beleidsvoering, de “brave burger” verliest meer en meer, de criminaliteit neemt er niet door af, mogelijk doordat het verbod niet de oplossing is voor de problemen, maar de overheid geeft het niet aan de burger terug als blijkt dat alleen zij er de dupe van zijn geworden.

  Als we de problematiek en cijfers op een rijtje gaan zetten, kunnen we de volgende conclusies trekken:
  Sinds de jaarwisseling van 13/14 loopt het aantal incidenten met 30% terug, terwijl het aantal aanhoudingen met ruim 54% terug liep. Waarom wordt niet onderzocht en openbaar gemaakt wat daar de oorzaak van is en is het dan niet veel verstandiger om eerst daar eens een oplossing voor te zoeken, alvorens ook maar over het (deels) verbieden van relatief onschuldig consumentenvuurwerk? Er is in die jaren niet veel veranderd omtrent het aanbod van het legale consumentenvuurwerk, sterker nog, er is sinds die periode al het een en ander verboden, het aantal incidenten loopt al terug, maar de handhaving is alleen maar slechter geworden. Dat heeft overduidelijk een andere oorzaak dan het beschikbare consumentenvuurwerk.

  Alle cijfers waar we tot nu toe over beschikken wijzen niét op een zodanig structurele en substantiële verergering van de jaarwisselingsproblematiek dat dié de toon en richting van het huidige debat kunnen verklaren. Integendeel, door de jaren heen wijzen de meeste indicatoren juist grosso modo op een vermindering van de problematiek. Zou het daarom kunnen zijn dat het vooral onze ‘meetlat’ is die is veranderd?. Dat er niet zozeer sprake is van een verandering in crime, maar vooral in de perceived seriousness of crime, zoals dat in de criminologie wel wordt genoemd?

  Ook het beeld van vuurwerkslachtoffers is vaag. Kleine, relatief onschuldige brandwonden worden al meegeteld bij de vuurwerkslachtoffers, terwijl dit zelfs met het meest veilig geachte vuurwerk uit de F1 categorie al mogelijk is. 31% ofwel 403 van de 1300 slachtoffers heeft een brandwond opgelopen en de ernst (1e, 2e, of 3e graads is onbekend). 19% ofwel 247 van de 1300 slachtoffers is veroorzaakt door gebruik van illegaal vuurwerk. 30% ofwel 390 van de 1300 slachtoffers heeft oogletsel opgelopen. Geen van alle slachtoffers droeg hierbij een vuurwerkbril. Zij hebben, net als met autorijden, risicovolle sporten en werkzaamheden, zelf gekozen voor het wel of niet veilig gedragen rondom risicovolle bezigheden. Met andere woorden, hadden zij er voor gekozen om wel een vuurwerkbril te dragen, had dit letsel hoogstwaarschijnlijk bespaard of geminimaliseerd kunnen blijven.
  Van 29% ofwel 377 van de 1300 slachtoffers is het letsel niet eens bekend. Meestal duid dit op letsel van de lichte categorie, anders was deze wel ingedeeld. Tevens zijn deze cijfers niet voor 100% waar aan te nemen, zoals de onderzoeker zelf ook al stelt, het rapport is afhankelijk van de eerlijkheid van de slachtoffers en de behandelend arts. Er wordt verwacht dat in het geval van gebruik van illegaal vuurwerk, het slachtoffer sneller geneigd is om te vermelden dat het om legaal vuurwerk ging. Hier echter is geen bewijs voor te vinden, evenmin er bewijs te vinden is dat dit niet gebeurt.

  De schade die is ontstaan rondom de jaarwisseling heeft een groot aantal mogelijke oorzaken. Hierin is brandschade meegenomen, maar ook vernielingen. Vernielingen zijn op vele manieren gepleegd, door vuurwerk, stenen, andere zware objecten en glaswerk. Volgens interne informatie van enkele verzekeraars, is vuurwerk en met name legaal vuurwerk voor maar een zeer klein deel gebruikt bij de vernielingen. Meestal worden er stenen, andere zware objecten of zwaar, illegaal vuurwerk voor gebruikt.


  Als we naar bovenstaande cijfers en conclusies kijken, is de oorzaak van de problematiek natuurlijk duidelijk, het gedrag van een zeer klein deel van de maatschappij. Het zijn mensen die hun eigen veiligheid en die van een ander niet in acht nemen en mensen die het nodig vinden om crimineel gedrag te vertonen, doormiddel van vernielingen en/of geweld tegen politie en hulpverleners. In het geval van de tweede groep wordt met enige regelmaat vuurwerk gebruikt en misbruikt. Over het algemeen gebruikt men daar zwaar, illegaal knalvuurwerk voor. Tevens worden er ook wel eens F2 single shots voor gebruikt. Er zijn dus schijnbaar mensen die het nodig vinden om, vooral tijdens de jaarwisseling, helemaal los te gaan en zijn/haar grenzen ver te overschrijden. Hier heeft opvoeding een grote rol in. Zowel van de ouders, gemeenschap, als overheid. Het tuig wordt niet tot amper gecorrigeerd. Zo krijgt het automatisch het idee dat het gedrag wordt gedoogd. Dit is puur psychisch en heeft (nog) niks te maken met de middelen die ze voorhanden hebben. Daar komt bij dat het handhavingsapparaat in ons land steeds minder lijkt te doen, de politie zelf zegt niks te mogen doen vanwege de wetgeving of niks te kunnen doen vanwege het tekort in mankracht. CDA lid dhr. van Dam gaf aan dat zijn partij vóór een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zal stemmen, mits bij hetzelfde voorstel aan kan worden getoond dat het handhaafbaar is en de handhaving en opsporing van illegaal vuurwerk aanzienlijk verbeterd moet worden. Natuurlijk kunnen de indieners van dit voorstel dat heel mooi recht praten, maar het huidige beleid is al niet handhaafbaar. Waarom zou men een verbod, wat 364 dagen per jaar geldt, van het een op het andere moment die ene dag wel kunnen handhaven?
  Dit zijn vragen die burgers beginnen te stellen, burgers die in gaan zien dat het geroep van de politiek loos lijkt te zijn en enkel de vrijheid van de goedwillende burger steeds verder in perkt, maar zelf weg kan blijven lopen van de werkelijke problematiek, namelijk het handhaven van de al bestaande wetgeving, welke meer dan voldoende had moeten zijn en niet verder ingeperkt hoeft te worden, als het juiste probleem maar wordt aangepakt.

  Op dit moment wil de branche de politiek tegemoet komen door zelf het knalvuurwerk en de vuurpijlen al van de markt te halen, ondanks dat zij zelf weten dat het geen enkele positieve bijdrage zal gaan leveren aan de algehele veiligheid, gezien het legale consumentenvuurwerk geen bron van het probleem is, maar ze doen het enkel omdat ze bang zijn voor een totaalverbod en het kapot maken van hun handel, hobby en liefhebberij voor consumentenvuurwerk.

  Samenvattend kunnen we eigenlijk best goed concluderen dat een verbod op F3 single shots geen positieve bijdrage zal leveren aan een veiligere jaarwisseling. Dit is en kan niet worden onderbouwd, helemaal niet omdat het voorop loopt in de strijd tegen de illegale shells en een verbod zal dan ook averechts werken, gezien de illegale markt weer in de hand wordt gewerkt.
  Het verbieden van F2 single shots, met als hoofeffect een knal, welke vaak zeer goedkoop in bulkverpakking wordt aan geboden, zal wél aantoonbaar en onderbouwd een positief effect hebben op vooral de veiligheid van hulpverleners, maar ook op die van afstekers en omstanders. Laat hierbij de F2 sier singel shots ongemoeid om het waterbedeffect te beperken. Het waterbedeffect kan namelijk zijn dat men overgaat op de aanschaf van de illegale nitraten, welke gevaarlijker zijn, meer kracht hebben en ook nog eens onvoorspelbaar kunnen zijn.

  Laat legaal knalvuurwerk voor wat het is en laat de importeurs en verkopers zelf bepalen of ze dit product willen behouden of niet of dit door de branche zelf regelen. Het legale knalvuurwerk heeft zeer weinig kracht, knalt bij lange na niet zo hard als illegale knallers en is een mooi en legaal alternatief voor jeugdigen, maar ook volwassenen, die op een normale en veilige manier willen knallen. Het waterbedeffect zal vooral op dit product van toepassing zijn, er zal sneller naar illegale varianten worden gegrepen, met alle risico’s van dien.

  Wat eigenlijk veel te weinig tot niet besproken lijkt te worden, is de invloed van de Europese regelgeving. Volgens de EU regelgeving is een nitraat en vlinder(bom) bijvoorbeeld, gewoon legaal. Het voldoet volgens de EU aan de regels voor consumentenvuurwerk. Geen wonder dat we ze ook niet kunnen weren uit ons land, ze zijn bij onze zuiderburen bijvoorbeeld, het gehele jaar door te verkrijgen. Echter is het de Cobra die voor de meeste problematiek met illegaal vuurwerk zorgt. Dat is enorm zwaar knalvuurwerk en enkel voor de professionele markt bedoelt, ondanks dat er vanwege andere regelgeving, geen enkele professional is die dit product gebruikt. Het wordt dus door Italië en de EU willens en wetens toegestaan het te blijven produceren, ondanks de wetenschap dat het product enkel op de illegale markt beland en in handen komt van jonge kinderen en criminelen.
  Om de problematiek omtrent illegaal vuurwerk aan te pakken, zal dus de hulp van de EU ingeroepen moeten worden, dat gaat ons kleine landje niet in haar eentje winnen, vooral niet door het legale alternatief te verbieden.

  De politiek zal pas echt daadkracht tonen als ze de bron van de problematiek eens aan durven pakken. Dat kleine groepje, wat voor zoveel mensen een doorn in het oog is, ook in de ogen van de liefhebbers/voorstanders van vuurwerk en laat de goedwillende burger er gewoon een leuk feestje van blijven maken. Bezint eer gij begint. Een verbod wordt mogelijk nooit terug gedraaid, dus pas op met wat jullie verbieden, grote kans dat het een nutteloos verbod is en enkel die goeden en niet de kwaden treft.

  P.S. de reden dat ik zo hamer op het niet doorzetten van het F3 single shot verbod, is omdat het echt zorgt voor minder illegaal (sier)vuurwerk. Dit is zichtbaar, het aantal shell wat te zien is, is aanzienlijk afgenomen en er vallen eigenlijk geen doden meer door vuurwerk zelf, de doden van vorig jaar hebben geknoeid met zeer zwaar en illegaal vuurwerk, dat was met een F3 single shot niet gebeurd. Tevens is het een geliefd product onder de echte vuurwerkliefhebbers. Zij maken er op veilige wijze een mooie show voor zichzelf en hun familie, vrienden en buren van. Mocht u het verbod door willen zetten, maak dan een mogelijkheid voor liefhebbers om dit product alsnog te kunnen kopen met een aan te vragen vergunning. Hiermee hebben de aanschaffers van het product meer te verliezen en zullen ze er alles aan doen om veilig met het product om te gaan.

  Afkondiging en einde brief.

  Mocht iemand de brief hebben nagekeken en eventueel hebben aangepast naar zinsopbouw en politieke correctheid, mag deze mij in een PM vragen om email adres en zou ik graag de aangepaste tekst ontvangen. Of diegene moet hem zelf graag willen sturen aan Grapperhaus en/of de tweedekamer, dat mag ook.

 2. The Following 16 Users Say Thank You to htevents For This Useful Post:

  + Show/Hide list of the thanked


 3. #2
  VWC-Lid Sirens's schermafbeelding
  Geregistreerd
  1 januari 2017
  Berichten
  1.897
  Thanks
  1.236
  Thanked 928 Times in 538 Posts
  Afbeeldingen
  1
  Houd het kort en bondig.
  PJJJJJJJJJJJIIIIEEEEEEEEEEUUUUUWWWWWWWWWWWWW

 4. The Following 2 Users Say Thank You to Sirens For This Useful Post:


 5. #3
  VWC-Lid htevents's schermafbeelding
  Geregistreerd
  24 november 2016
  Berichten
  373
  Thanks
  411
  Thanked 330 Times in 113 Posts
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sirens Bekijk bericht
  Houd het kort en bondig.
  Met kort en bondig kom je er tegenwoordig niet echt meer, men wil onderbouwing zien. Dat het wat korter kan, zal mogelijk zijn, vandaar dat ik ook hulp inschakel op zowel dit forum, als bij de buren. We moeten het toch met zijn allen doen. Hoe meer stemmen er hoorbaar/zichtbaar zijn, hoe minder de politiek zich kan verschuilen.

 6. The Following 2 Users Say Thank You to htevents For This Useful Post:


 7. #4
  VWC-Lid
  Geregistreerd
  14 januari 2019
  Berichten
  840
  Thanks
  1.014
  Thanked 437 Times in 277 Posts
  Ja kort en bondig is voor de politiek ook een communicatie speerpunt en een struikelblok voor veel stoffige doorgewinterde ambtenaren. Wil je dat de aandacht niet verslapt dan moet je wel wat bondiger schrijven en als je denkt dat alles erin moet komen zorg dan dat je eerste 2 alineas een opsomming zijn van alle alineas.

 8. The Following User Says Thank You to Pyropinoy For This Useful Post:


 9. #5
  VWC-Lid funkyi's schermafbeelding
  Geregistreerd
  13 oktober 2017
  Locatie
  Bunker 4
  Berichten
  1.089
  Thanks
  411
  Thanked 506 Times in 263 Posts
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door htevents Bekijk bericht
  Hieronder volgt een brief die ik heb geschreven, vooral gericht aan dhr. Grapperhaus en eventueel met wat aanpassingen zelfs aan de gehele Tweedekamer. Graag zou ik wat visie van anderen willen, gezien politiek correct woordgebruikt en zinsopbouw soms een zwakte van me is Komt ie:

  Brief aan Minister Grapperhaus.

  Geachte dhr. Grapperhaus,
  Op 14-01-2020 heeft u Kamerstuk 28684 nr. 592 gepubliceerd. U gaat in die brief in op mogelijkheden om de jaarwisseling in de toekomst veiliger te laten verlopen. Daarbij behandeld u enkele aangenomen moties en voorstellen die pas geleden op tafel zijn gekomen. Sinds het opstellen van de brief en het heden, heeft de jaarwisseling van 2019-2020 plaats gevonden. Door de incidenten tijdens de jaarwisseling zijn sommige voorstellen in een stroomversnelling geraakt.
  In uw brief schrijft dat u vindt dat het aantoonbaar en onderbouwd moet zijn, dat verdergaande beperkingen van het consumentenvuurwerk, een positief verschil maakt voor de veiligheid van omstanders, politie en hulpverleners. Even later schrijft u ook nog dat ook praktische overwegingen een rol kan spelen bij de effectiviteit. Zo noemt u bijvoorbeeld het waterbedeffect.
  In deze brief wil ik onder andere ingaan op bovenstaande uitspraken.

  U geeft aan dat het aantoonbaar en onderbouwd moet zijn, dat een beperking van het aanbod, een positief verschil zal maken voor de algehele veiligheid. Ten tijde van het indienen van de motie om de gehele categorie F3 te verbieden voor consumenten waren er al enkele tegenstrijdigheden te horen. Het product had geen of een onbekend aandeel bij de verwondingen van slachtoffers en zou een product zijn wat maar een zeer klein marktaandeel had en veelal gekocht werd door liefhebbers. Met andere woorden, het product heeft tot op heden nog niet voor problemen gezorgd, maar alleen de liefhebbers, welke er altijd zorgvuldig mee zijn omgegaan, zullen ze missen. Ik kan me niet anders voorstellen dat de gedachte als volgt moet zijn geweest: “Het is de zwaarste categorie, zo lijkt het voor de burger alsof we zwaar en gevaarlijk vuurwerk verbieden, ondanks dat we weten dat het geen positieve bijdrage zal gaan leveren aan de veiligheid, want het product wordt toch niet door raddraaiers gekocht.”
  Mocht dit niet de gedachte zijn en er echt gedacht worden dat een verbod op F3, vooral de F3 single shots, de veiligheid ten goede komt, schrik ik hier behoorlijk van. Ik vraag me dan werkelijk af welke expertise er in is geschakeld om tot zulke besluiten te komen. Dit brengt mij namelijk meteen bij het waterbedeffect.
  Sinds het aanbod van F3 single shots enkele jaren geleden steeds groter werd, ging het de strijd aan tegen de welbekende, illegale shells (mortierbommen in de volksmond). Ondanks dat het de strijd nooit 100% zou winnen, had de F3 single shot een heel groot deel van de shell overgenomen. Een legaal product, wat ook de shell schieter kon bekoren. Doordat de bombette van een legale single shot altijd voor gemonteerd is, gebeurden hier dan ook geen tot zeer weinig ongelukken mee. Door een goede keuze van de politiek, door F3 single shots toe te staan, zakt de illegale markt op het gebied van shells behoorlijk in. Dit was een enorme winst voor de veiligheid en overlast.
  Nu het verbod eraan zit te komen, zal dit zich hoogstwaarschijnlijk weer verplaatsen naar de illegale shell, het waterbedeffect. Ofwel, het kan niet worden aangetoond en onderbouwd worden, dat een verbod op F3 single shots een positieve bijdrage zal leveren aan de algehele veiligheid. Sterker nog, het is al aangetoond dat het toestaan van F3 single shots, de algehele veiligheid juist ten goede komt, zoals hierboven beschreven.

  Aantoonbaar is dat de F2 bulk single shots, welke zeer goedkoop en in grote getalen worden verkocht, vaak worden misbruikt en worden gebruikt bij het geweld tegen politie en hulpverleners. Het product is makkelijk en zeer goedkoop ter verkrijgen en het projectiel schiet tot wel 15 a 20 meter ver. Ideaal voor tuig om op afstand naar hulpverleners en politie te schieten (niet te werpen zoals door u in de brief wordt aangehaald). Het is dus aantoonbaar en kan worden onderbouwd, dat een verbod op F2 single shots met enkel een knal, de veiligheid aanzienlijk ten goede kan komen.
  Ik noem specifiek de F2 single shots met knal, omdat er ook F2 single shots zijn met een siereffect. Deze zijn aanzienlijk duurder, minder populair bij jeugd en raddraaiers, maar wel populair bij de liefhebber en volwassenen. Ook dit product heeft vrijwel geen aandeel in de onveiligheid welke ontstaat tijdens de jaarwisseling.
  Het waterbedeffect welke zou kunnen ontstaan bij een verbod op F2 (knal)single shots, is dat men uit gaat wijken naar de illegale nitraat (nitraatbom in de volksmond). Deze worden op dit moment ook regelmatig gebruikt tijdens het geweld tegen politie en hulpverleners. Echter moet worden afgewogen of het waterbedeffect zwaarder weegt dan de positieve bijdrage van de veiligheid met een verbod. Ik denk persoonlijk dat de veiligheid, van zowel afsteker, omstander, als politie en hulpverleners, zwaarder weegt en een verbod op F2 knal single shots (dus niet de versies met siereffect) een goede zet zou kunnen zijn.

  Wat betreft vuurpijlen is het een ander verhaal. Er wordt voorgesteld om zware vuurpijlen te verbieden, door te kijken of het maximale kruitgewicht kan worden aangepast. De babypijltjes hebben bewezen dat deze, door hun lichte gewicht, onvoorspelbaar waren. Uit testen is ook bewezen dat zwaardere vuurpijlen, juist een veel stabielere vliegbaan hebben. Het is dus in mijn ogen juist onverstandig om vuurpijlen lichter te maken, maar juist de lichtere eruit en alleen nog zwaardere pijlen (minimaal 20 gram, maximaal 40 gram).

  Handhaving is natuurlijk ook een belangrijke factor in de veiligheid van de jaarwisseling, al dan niet de belangrijkste, gezien de probleem veroorzakers nog geen 0,01% van de bevolking zijn.
  Als argument om knalvuurwerk te verbieden of zelfs al het vuurwerk, wordt aangehaald dat dat makkelijker te handhaven is, omdat iedere knal dan verboden zou zijn en de handhaving niet eerst uit hoeft te zoeken wat wel en niet legaal is. Dit argument smelt als sneeuw voor de zon als je nagaat dat deze situatie eigenlijk al het gehele jaar van toepassing is, met uitzondering van de 8 uur waarin het verbod wordt opgeheven. Soms wordt het argument voor een verbod op knalvuurwerk ook wel eens gebruikt om geweld tegen politie en hulpverleners makkelijker te handhaven. Iedere knal die dan naar hen wordt gegooid is dan verboden, dus hoeft men niet eerst uit te zoeken of het een legaal rotje was of een illegale nitraatbom. Maar dat is toch krom? Het gooien van vuurwerk, legaal of illegaal vuurwerk, is gewoon het fysiek aanvallen van een agent of hulpverlener. Als iemand een agent met een mes of vuurwapen aanvalt, wordt dit ineens heel anders behandeld.
  Ook het groepsgedrag moet beter worden aangepakt. Op dit moment kan een dader niet worden bestraft, omdat onduidelijk is welke persoon uit de groep het heeft gedaan. Omdat groepsbescherming bekend is bij raddraaiers, zullen ze vaak ook vanuit een groep opereren, want dat maakt de pakkans een stuk kleiner.

  Wanneer een hele groep kan worden aangepakt, ook al is er maar 1 dader, zullen raddraaiers niet meer terug kunnen vallen op groepsbescherming, dus minder vaak in groepen opereren, dus minder vaak durven en is de kans op geweld tegen hulpverleners en politie ineens een stuk lager. Maak dan ook nog eens de straffen afschrikwekkend, want de pakkans wordt hoger en de straffen zijn niet mis, dan laat men het sneller uit hun hoofd.
  Het is te makkelijk om naar een verbod te grijpen, welke ook nog eens niet de problematiek aan pakt. Zoals wel eens door burgers, politici en experts wordt geschreven: “het is zwichten voor de criminelen”.

  Door alle voorstellen en het geroep door, vooral de linkse politici, vraag ik mij wel eens af wat het werkelijke doel is van het beleid, het verbieden van alles wat enigszins risico met zich meebrengt of het veiliger maken van onze samenleving? In het eerste geval kunnen we bijna oneindig doorgaan met het verbieden van allerlei zaken. In het tweede geval moet zeer goed gekeken worden naar de gevolgen van een beleid.

  Ik begrijp heel goed dat er een enorme verantwoordelijkheid op uw schouders rust en niet alleen op die van u, maar op die van alle beleidsmakers in de politiek, zowel lokaal als landelijk. Hierbij hoort het maken van beslissingen, ook beslissingen die niet voor iedereen leuk zijn. Sommige beslissingen moeten we wel nemen, sommige niet en sommige hadden misschien niet genomen moeten worden. Het is allemaal onderdeel van de verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt. Echter lijkt het er soms op dat beslissingen gemaakt worden om er maar van af te zijn. Zoals dat de VVD en CDA “om zijn” in het debat om knalvuurwerk en vuurpijlen. Zij zeggen dat ze dit verbod steunen, om een algeheel verbod af te wenden. Maar het is op geen enkele wijze onderbouwd en aantoonbaar dat zowel een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, als een algeheel verbod, een positieve bijdrage zal leveren aan een veiligere jaarwisseling.
  Waar ik ook bang voor ben is het volgende: stel er wordt een verbod ingevoerd op knalvuurwerk en vuurpijlen, de handhaving wordt misschien iets beter, maar de jaarwisseling daarop zal geen aanzienlijke verbetering brengen. Dan wordt er mogelijk nog meer verboden, terwijl aantoonbaar is geworden dat het probleem niet opgelost kan worden met een verbod. Het verbod op knalvuurwerk en pijlen zal niet worden teruggedraaid, dat kennen we in Nederland niet, wat ik overigens doodzonde vind.
  Daar zit ook gelijk het probleem van deze beleidsvoering, de “brave burger” verliest meer en meer, de criminaliteit neemt er niet door af, mogelijk doordat het verbod niet de oplossing is voor de problemen, maar de overheid geeft het niet aan de burger terug als blijkt dat alleen zij er de dupe van zijn geworden.

  Als we de problematiek en cijfers op een rijtje gaan zetten, kunnen we de volgende conclusies trekken:
  Sinds de jaarwisseling van 13/14 loopt het aantal incidenten met 30% terug, terwijl het aantal aanhoudingen met ruim 54% terug liep. Waarom wordt niet onderzocht en openbaar gemaakt wat daar de oorzaak van is en is het dan niet veel verstandiger om eerst daar eens een oplossing voor te zoeken, alvorens ook maar over het (deels) verbieden van relatief onschuldig consumentenvuurwerk? Er is in die jaren niet veel veranderd omtrent het aanbod van het legale consumentenvuurwerk, sterker nog, er is sinds die periode al het een en ander verboden, het aantal incidenten loopt al terug, maar de handhaving is alleen maar slechter geworden. Dat heeft overduidelijk een andere oorzaak dan het beschikbare consumentenvuurwerk.

  Alle cijfers waar we tot nu toe over beschikken wijzen niét op een zodanig structurele en substantiële verergering van de jaarwisselingsproblematiek dat dié de toon en richting van het huidige debat kunnen verklaren. Integendeel, door de jaren heen wijzen de meeste indicatoren juist grosso modo op een vermindering van de problematiek. Zou het daarom kunnen zijn dat het vooral onze ‘meetlat’ is die is veranderd?. Dat er niet zozeer sprake is van een verandering in crime, maar vooral in de perceived seriousness of crime, zoals dat in de criminologie wel wordt genoemd?

  Ook het beeld van vuurwerkslachtoffers is vaag. Kleine, relatief onschuldige brandwonden worden al meegeteld bij de vuurwerkslachtoffers, terwijl dit zelfs met het meest veilig geachte vuurwerk uit de F1 categorie al mogelijk is. 31% ofwel 403 van de 1300 slachtoffers heeft een brandwond opgelopen en de ernst (1e, 2e, of 3e graads is onbekend). 19% ofwel 247 van de 1300 slachtoffers is veroorzaakt door gebruik van illegaal vuurwerk. 30% ofwel 390 van de 1300 slachtoffers heeft oogletsel opgelopen. Geen van alle slachtoffers droeg hierbij een vuurwerkbril. Zij hebben, net als met autorijden, risicovolle sporten en werkzaamheden, zelf gekozen voor het wel of niet veilig gedragen rondom risicovolle bezigheden. Met andere woorden, hadden zij er voor gekozen om wel een vuurwerkbril te dragen, had dit letsel hoogstwaarschijnlijk bespaard of geminimaliseerd kunnen blijven.
  Van 29% ofwel 377 van de 1300 slachtoffers is het letsel niet eens bekend. Meestal duid dit op letsel van de lichte categorie, anders was deze wel ingedeeld. Tevens zijn deze cijfers niet voor 100% waar aan te nemen, zoals de onderzoeker zelf ook al stelt, het rapport is afhankelijk van de eerlijkheid van de slachtoffers en de behandelend arts. Er wordt verwacht dat in het geval van gebruik van illegaal vuurwerk, het slachtoffer sneller geneigd is om te vermelden dat het om legaal vuurwerk ging. Hier echter is geen bewijs voor te vinden, evenmin er bewijs te vinden is dat dit niet gebeurt.

  De schade die is ontstaan rondom de jaarwisseling heeft een groot aantal mogelijke oorzaken. Hierin is brandschade meegenomen, maar ook vernielingen. Vernielingen zijn op vele manieren gepleegd, door vuurwerk, stenen, andere zware objecten en glaswerk. Volgens interne informatie van enkele verzekeraars, is vuurwerk en met name legaal vuurwerk voor maar een zeer klein deel gebruikt bij de vernielingen. Meestal worden er stenen, andere zware objecten of zwaar, illegaal vuurwerk voor gebruikt.


  Als we naar bovenstaande cijfers en conclusies kijken, is de oorzaak van de problematiek natuurlijk duidelijk, het gedrag van een zeer klein deel van de maatschappij. Het zijn mensen die hun eigen veiligheid en die van een ander niet in acht nemen en mensen die het nodig vinden om crimineel gedrag te vertonen, doormiddel van vernielingen en/of geweld tegen politie en hulpverleners. In het geval van de tweede groep wordt met enige regelmaat vuurwerk gebruikt en misbruikt. Over het algemeen gebruikt men daar zwaar, illegaal knalvuurwerk voor. Tevens worden er ook wel eens F2 single shots voor gebruikt. Er zijn dus schijnbaar mensen die het nodig vinden om, vooral tijdens de jaarwisseling, helemaal los te gaan en zijn/haar grenzen ver te overschrijden. Hier heeft opvoeding een grote rol in. Zowel van de ouders, gemeenschap, als overheid. Het tuig wordt niet tot amper gecorrigeerd. Zo krijgt het automatisch het idee dat het gedrag wordt gedoogd. Dit is puur psychisch en heeft (nog) niks te maken met de middelen die ze voorhanden hebben. Daar komt bij dat het handhavingsapparaat in ons land steeds minder lijkt te doen, de politie zelf zegt niks te mogen doen vanwege de wetgeving of niks te kunnen doen vanwege het tekort in mankracht. CDA lid dhr. van Dam gaf aan dat zijn partij vóór een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zal stemmen, mits bij hetzelfde voorstel aan kan worden getoond dat het handhaafbaar is en de handhaving en opsporing van illegaal vuurwerk aanzienlijk verbeterd moet worden. Natuurlijk kunnen de indieners van dit voorstel dat heel mooi recht praten, maar het huidige beleid is al niet handhaafbaar. Waarom zou men een verbod, wat 364 dagen per jaar geldt, van het een op het andere moment die ene dag wel kunnen handhaven?
  Dit zijn vragen die burgers beginnen te stellen, burgers die in gaan zien dat het geroep van de politiek loos lijkt te zijn en enkel de vrijheid van de goedwillende burger steeds verder in perkt, maar zelf weg kan blijven lopen van de werkelijke problematiek, namelijk het handhaven van de al bestaande wetgeving, welke meer dan voldoende had moeten zijn en niet verder ingeperkt hoeft te worden, als het juiste probleem maar wordt aangepakt.

  Op dit moment wil de branche de politiek tegemoet komen door zelf het knalvuurwerk en de vuurpijlen al van de markt te halen, ondanks dat zij zelf weten dat het geen enkele positieve bijdrage zal gaan leveren aan de algehele veiligheid, gezien het legale consumentenvuurwerk geen bron van het probleem is, maar ze doen het enkel omdat ze bang zijn voor een totaalverbod en het kapot maken van hun handel, hobby en liefhebberij voor consumentenvuurwerk.

  Samenvattend kunnen we eigenlijk best goed concluderen dat een verbod op F3 single shots geen positieve bijdrage zal leveren aan een veiligere jaarwisseling. Dit is en kan niet worden onderbouwd, helemaal niet omdat het voorop loopt in de strijd tegen de illegale shells en een verbod zal dan ook averechts werken, gezien de illegale markt weer in de hand wordt gewerkt.
  Het verbieden van F2 single shots, met als hoofeffect een knal, welke vaak zeer goedkoop in bulkverpakking wordt aan geboden, zal wél aantoonbaar en onderbouwd een positief effect hebben op vooral de veiligheid van hulpverleners, maar ook op die van afstekers en omstanders. Laat hierbij de F2 sier singel shots ongemoeid om het waterbedeffect te beperken. Het waterbedeffect kan namelijk zijn dat men overgaat op de aanschaf van de illegale nitraten, welke gevaarlijker zijn, meer kracht hebben en ook nog eens onvoorspelbaar kunnen zijn.

  Laat legaal knalvuurwerk voor wat het is en laat de importeurs en verkopers zelf bepalen of ze dit product willen behouden of niet of dit door de branche zelf regelen. Het legale knalvuurwerk heeft zeer weinig kracht, knalt bij lange na niet zo hard als illegale knallers en is een mooi en legaal alternatief voor jeugdigen, maar ook volwassenen, die op een normale en veilige manier willen knallen. Het waterbedeffect zal vooral op dit product van toepassing zijn, er zal sneller naar illegale varianten worden gegrepen, met alle risico’s van dien.

  Wat eigenlijk veel te weinig tot niet besproken lijkt te worden, is de invloed van de Europese regelgeving. Volgens de EU regelgeving is een nitraat en vlinder(bom) bijvoorbeeld, gewoon legaal. Het voldoet volgens de EU aan de regels voor consumentenvuurwerk. Geen wonder dat we ze ook niet kunnen weren uit ons land, ze zijn bij onze zuiderburen bijvoorbeeld, het gehele jaar door te verkrijgen. Echter is het de Cobra die voor de meeste problematiek met illegaal vuurwerk zorgt. Dat is enorm zwaar knalvuurwerk en enkel voor de professionele markt bedoelt, ondanks dat er vanwege andere regelgeving, geen enkele professional is die dit product gebruikt. Het wordt dus door Italië en de EU willens en wetens toegestaan het te blijven produceren, ondanks de wetenschap dat het product enkel op de illegale markt beland en in handen komt van jonge kinderen en criminelen.
  Om de problematiek omtrent illegaal vuurwerk aan te pakken, zal dus de hulp van de EU ingeroepen moeten worden, dat gaat ons kleine landje niet in haar eentje winnen, vooral niet door het legale alternatief te verbieden.

  De politiek zal pas echt daadkracht tonen als ze de bron van de problematiek eens aan durven pakken. Dat kleine groepje, wat voor zoveel mensen een doorn in het oog is, ook in de ogen van de liefhebbers/voorstanders van vuurwerk en laat de goedwillende burger er gewoon een leuk feestje van blijven maken. Bezint eer gij begint. Een verbod wordt mogelijk nooit terug gedraaid, dus pas op met wat jullie verbieden, grote kans dat het een nutteloos verbod is en enkel die goeden en niet de kwaden treft.

  P.S. de reden dat ik zo hamer op het niet doorzetten van het F3 single shot verbod, is omdat het echt zorgt voor minder illegaal (sier)vuurwerk. Dit is zichtbaar, het aantal shell wat te zien is, is aanzienlijk afgenomen en er vallen eigenlijk geen doden meer door vuurwerk zelf, de doden van vorig jaar hebben geknoeid met zeer zwaar en illegaal vuurwerk, dat was met een F3 single shot niet gebeurd. Tevens is het een geliefd product onder de echte vuurwerkliefhebbers. Zij maken er op veilige wijze een mooie show voor zichzelf en hun familie, vrienden en buren van. Mocht u het verbod door willen zetten, maak dan een mogelijkheid voor liefhebbers om dit product alsnog te kunnen kopen met een aan te vragen vergunning. Hiermee hebben de aanschaffers van het product meer te verliezen en zullen ze er alles aan doen om veilig met het product om te gaan.

  Afkondiging en einde brief.

  Mocht iemand de brief hebben nagekeken en eventueel hebben aangepast naar zinsopbouw en politieke correctheid, mag deze mij in een PM vragen om email adres en zou ik graag de aangepaste tekst ontvangen. Of diegene moet hem zelf graag willen sturen aan Grapperhaus en/of de tweedekamer, dat mag ook.
  Respect voor de moeite!
  Ik heb een kort lontje.......

 10. #6
  VWC-Lid Sirens's schermafbeelding
  Geregistreerd
  1 januari 2017
  Berichten
  1.897
  Thanks
  1.236
  Thanked 928 Times in 538 Posts
  Afbeeldingen
  1
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door htevents Bekijk bericht
  Met kort en bondig kom je er tegenwoordig niet echt meer, men wil onderbouwing zien. Dat het wat korter kan, zal mogelijk zijn, vandaar dat ik ook hulp inschakel op zowel dit forum, als bij de buren. We moeten het toch met zijn allen doen. Hoe meer stemmen er hoorbaar/zichtbaar zijn, hoe minder de politiek zich kan verschuilen.
  Je kan ook toelichting en onderbouwing geven in bijlage. Dan leest je brief wat vlotter en kan je de toelichting wat uitgebreider maken.
  PJJJJJJJJJJJIIIIEEEEEEEEEEUUUUUWWWWWWWWWWWWW

 11. #7
  VWC-Lid leo303's schermafbeelding
  Geregistreerd
  18 september 2005
  Locatie
  Eanske
  Berichten
  1.527
  Thanks
  413
  Thanked 650 Times in 282 Posts
  Afbeeldingen
  5
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door htevents Bekijk bericht
  Met kort en bondig kom je er tegenwoordig niet echt meer, men wil onderbouwing zien.
  Die gozer krijgt tig mails per dag. Het zou überhaupt al verrassend zijn als hij jouw mail (op korte termijn) leest, maar als hij zo'n lap tekst ziet vraag ik me serieus af of hij het lezen zal.. Niets ten nadele van de inhoud hoor. Respect voor de moeite

  Wat ik nog wel wil meegeven is, stuur het niet enkel naar Grapperhaus, maar naar de hele Tweede Kamer.
  Ik heb vorige week ook een soortgelijk betoog in elkaar gezet maar dan wat beknopter en naar zeker 150+ politici gestuurd, 1e en 2e Kamer, lokale fracties, enkele media, enkele burgemeesters en naar een paar ministers en staatssecretarissen. En heb wonderwel zeker 8 tot 10 inhoudelijke reacties gehad, waarin vermeld werd dat ze een nette genuanceerde mening zeer op prijs stelden en het zouden meenemen in hun overweging en debatten. Beter dan niets lijkt me.

 12. The Following 7 Users Say Thank You to leo303 For This Useful Post:


 13. #8
  VWC-Lid
  Geregistreerd
  14 januari 2019
  Berichten
  840
  Thanks
  1.014
  Thanked 437 Times in 277 Posts
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door leo303 Bekijk bericht
  Die gozer krijgt tig mails per dag. Het zou überhaupt al verrassend zijn als hij jouw mail (op korte termijn) leest, maar als hij zo'n lap tekst ziet vraag ik me serieus af of hij het lezen zal.. Niets ten nadele van de inhoud hoor. Respect voor de moeite

  Wat ik nog wel wil meegeven is, stuur het niet enkel naar Grapperhaus, maar naar de hele Tweede Kamer.
  Ik heb vorige week ook een soortgelijk betoog in elkaar gezet maar dan wat beknopter en naar zeker 150+ politici gestuurd, 1e en 2e Kamer, lokale fracties, enkele media, enkele burgemeesters en naar een paar ministers en staatssecretarissen. En heb wonderwel zeker 8 tot 10 inhoudelijke reacties gehad, waarin vermeld werd dat ze een nette genuanceerde mening zeer op prijs stelden en het zouden meenemen in hun overweging en debatten. Beter dan niets lijkt me.

  Sterk optreden, ja wie niet waagt wie niet wint.

 14. #9
  VWC-Lid PYROMANIAC 1975's schermafbeelding
  Geregistreerd
  10 september 2007
  Locatie
  Noord-brabant
  Berichten
  4.164
  Thanks
  8.053
  Thanked 6.714 Times in 1.838 Posts
  Erg goed opgestelde brief.

  Ik zou er nog wat aan toevoegen aangezien de kans groot is dat pijlen verboden worden.
  We hadden namelijk met onze F3 singleshots een zeer goed en veel veiliger alternatief voor de pijlen waardoor de vraag naar pijlen redelijk goed zou kunnen worden opgevangen door deze zwaardere singleshots.

  gr
  Marchel
  Extreme Pyromaniac for life.

 15. The Following 6 Users Say Thank You to PYROMANIAC 1975 For This Useful Post:


 16. #10
  VWC-Lid htevents's schermafbeelding
  Geregistreerd
  24 november 2016
  Berichten
  373
  Thanks
  411
  Thanked 330 Times in 113 Posts
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sirens Bekijk bericht
  Je kan ook toelichting en onderbouwing geven in bijlage. Dan leest je brief wat vlotter en kan je de toelichting wat uitgebreider maken.
  Zou je dit nader willen toelichten? Ik zou graag het advies opvolgen, maar zou niet weten waar te beginnen.

  Wat ik bedoelde met kort en bondig werkt niet meer, er zijn juist zoveel factoren die meespelen met de problematiek, factoren die veel aanweziger zijn dan het consumentenvuurwerk, maar dat in het debat juist helemaal weg wordt gelaten, om het op consumentenvuurwerk te kunnen gooien.

 17. #11
  VWC Meteoroloog davidh's schermafbeelding
  Geregistreerd
  9 juli 2010
  Berichten
  999
  Thanks
  861
  Thanked 3.551 Times in 829 Posts
  Ik zou niet het verschil aanhalen tussen singel shots sier en singel shots knal, effect bij beide is een flinke knal, al dan niet met boeket, echter beide kunnen gericht op personen geschoten worden. Dit geldt ook voor alle vuurpijlen...daarom wil men er vanaf...
  Verder een goed onderbouwd stuk...

 18. The Following 3 Users Say Thank You to davidh For This Useful Post:


 19. #12
  VWC-Lid Sirens's schermafbeelding
  Geregistreerd
  1 januari 2017
  Berichten
  1.897
  Thanks
  1.236
  Thanked 928 Times in 538 Posts
  Afbeeldingen
  1
  Ik mis ook iets belangrijks,

  Handhaving moet eerst 100 procent op orde zijn. Zonder goed werkende handhaving hebben verboden totaal geen zin.
  PJJJJJJJJJJJIIIIEEEEEEEEEEUUUUUWWWWWWWWWWWWW

 20. The Following User Says Thank You to Sirens For This Useful Post:


 21. #13
  VWC-Lid \_niels_/'s schermafbeelding
  Geregistreerd
  27 oktober 2012
  Locatie
  Noord Holland en Overijssel
  Berichten
  1.495
  Thanks
  1.124
  Thanked 1.584 Times in 562 Posts
  Heb het hele stuk gelezen, heb wat opmerkingen er bij geplaats in een word bestand. Ik doe je wel ff een pm voor je emailadres zodat ik het naar je toe kan sturen.

  Algemeen: Goed stuk, goed onderbouwd voor het grootste deel en duidelijk geschreven vanuit je de liefhebberij, zonder dat emotie de overhand neemt. Hulde voor dit initiatief, in ben benieuwd naar de respons!

  Wel zou ik, zoals aangegeven wordt, proberen echt een kort en bondig begin te hebben om de aandacht te trekken. Een potentiële lezer moet voldoende gemotiveerd worden om de rest van het verhaal te lezen.

 22. The Following 3 Users Say Thank You to \_niels_/ For This Useful Post:


 23. #14
  VWC-Lid vuurwerkpro's schermafbeelding
  Geregistreerd
  21 augustus 2007
  Berichten
  888
  Thanks
  28
  Thanked 575 Times in 290 Posts
  Is er iets bekend over dergelijke akties dat hier reactie op komt van de persoon waaraan die gericht is?

  kan me haast niet voorstellen dat dergelijke personen hier daadwerkelijk wat mee doen en ook nog antwoorden.

  Ben wel benieuwd of hier reactie op komt!
  365 days a year pyromaniac

 24. The Following User Says Thank You to vuurwerkpro For This Useful Post:


 25. #15
  VWC-Lid
  Geregistreerd
  29 november 2012
  Berichten
  362
  Thanks
  0
  Thanked 79 Times in 56 Posts
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door PYROMANIAC 1975 Bekijk bericht
  Erg goed opgestelde brief.

  Ik zou er nog wat aan toevoegen aangezien de kans groot is dat pijlen verboden worden.
  We hadden namelijk met onze F3 singleshots een zeer goed en veel veiliger alternatief voor de pijlen waardoor de vraag naar pijlen redelijk goed zou kunnen worden opgevangen door deze zwaardere singleshots.

  gr
  Marchel
  mee eens, singel shots gaan recht omhoog . pijlen heeft een bredere pad nodig en valt ook wel makkelijker om ,door hele verschillende dingen waar ze in stoppen goede rek niks mee aan de hand ,maar simpel flesje ofzo is die zo om

 26. The Following User Says Thank You to hardstylboy For This Useful Post:


Pagina 1 van 2 12 LaatsteLaatste

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •