Altijd eerste mijn vrouw en dochter. Daarna in willekeurige volgorde de vrienden met wie we O&U vieren.