PDA

Volledige versie bekijken : Oud en Nieuw als straatfeest - CDA HilversumObillwan Klintonobi
24 januari 2012, 16:06
Oud en Nieuw als straatfeest
dinsdag 24 januari 2012
Afgelopen oud en nieuw was er weer veel te veel overlast in Hilversum. Maar de grootste schok gaf letterlijk en figuurlijk de illegale vuurwerkbom voor Gooiland. Van vele kanten wordt daarop gereageerd met voorstellen om het afsteken van vuurwerk helemaal te verbieden. Voorstellen om oud en nieuw te gaan vieren met grote anonieme vuurwerk-spektakels, waarna mensen met drank op zich door de stad gaan verspreiden. En dat alles onder het mom van veiligheid.

Het CDA kan het aan banden leggen van persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid niet steunen. Wij stimuleren liever de sociale cohesie in de straat.
Wij kiezen voor een vlucht naar voren; Stimuleer dat mensen met oud en nieuw in hun eigen straat de buren ontmoeten, samen vuurwerk afsteken, samen het nieuwe jaar ingaan en samen eventuele excessen voortijdig in de kiem smoren. Kleinschalig, persoonlijk, en met de sterke arm van de politie achter de hand.

Het maatschappelijke probleem van de overlast met oud en nieuw moet niet gebagatelliseerd worden. Het is absoluut onacceptabel dat er grootschalig vernielingen plaatsvinden. De milieubelasting en overlast voor dieren, kinderen, etc is groot. Wat echter vergeten wordt is hoeveel mensen genieten van het vuurwerk. Het vuurwerk van anderen, maar vooral van het vuurwerk dat ze zelf mogen afsteken. Hoeveel buurtcohesie er ontstaat wanneer mensen elkaar op straat een goed nieuwjaar wensen. Hoeveel minder vervuilend het reguliere vuurwerk al is door steeds strengere milieu-eisen.

De roep om steeds maar meer overheidsregels is niet de oplossing. Er zijn al jaren erg veel regels om de uitwassen aan te pakken. Er werd gewoon niet gehandhaafd, in plaats daarvan accepteerden we met zín allen de vernielingen, de overlast. Regels werden niet voldoende uitgelegd, overtreding werd gedoogd, en daarom liepen de oud en nieuw-vieringen steeds verder uit de hand.

Laat mensen nu gewoon vrij in de afweging wat ze doen. Bedenk slimme manieren om de genoemde problemen te bestrijden. Met andere woorden, ga door op de ingeslagen weg van de laatste jaren. Er is een kentering zichtbaar. De overlast neemt af, en wanneer we doorgaan met voorlichting van de risicoís, doorgaan met het terugdringen van (illegaal) vuurwerk, doorgaan met preventief de raddraaiers erop wijzen dat vernielingen ook met oud en nieuw niet acceptabel zijn (de brandweer weet precies waar problemen gaan ontstaan), en daadwerkelijk de financiŽle schade keihard verhalen op (de ouders van) de daders, dan kunnen we van oud en nieuw een grandioos straatfeest maken.

Kortom, waar kiezen we voor? Een anoniem feest-spectakel op centrale vuurwerk-afsteekplekken, met nieuwe overlast-problemen. Of leggen we de verantwoordelijkheid bij de mensen en nodigen we de mensen uit om van oud en nieuw een buurtfeest te maken, waarbij ze zelf primair verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Zoals het altijd geweest is.

Aernoud Olde, CDA-lidhttp://www.cda.nl/Hilversum/Actueel/Nieuws/2012/1/4/Oud_en_Nieuw_als_straatfeest_.aspx

Stefan Works
24 januari 2012, 16:11
Hulde voor deze man :p Er zijn toch nog mensen die het begrijpen!!!

Patroontje
24 januari 2012, 16:12
Zelden dat ik het eens ben met het CDA, maar wat dit betreft hebben ze het helemaal goed begrepen!

Obillwan Klintonobi
24 januari 2012, 16:14
En het te vroeg afsteken van vuurwerk, alsmede het illegale vuurwerk
Nou ben ik echt niet tegen de traditionele champagnetoost en de huisvader die een beetje siervuurwerk in zijn tuin of voor het huis afschiet (als hij de troep maar opruimt), maar strakke maatregelen tegen te vroeg afsteken van vuurwerk alsmede het afsteken of verhandelen van illegaal vuurwerk is ons wel een doorn in het oog. Te vroeg afsteken van vuurwerk (bijvoorbeeld twee weken voor Oud en Nieuw) veroorzaakt overlast, irritatie en ook nog eens extra stress voor de Hilversumse huisdieren.

Dan het illegale vuurwerk, nog los van een verdwaalde geest die bij Gooiland een bom afsteekt, veroorzaakt illegaal vuurwerk levensgevaarlijke situaties. Het is vaak helemaal niet bedoeld als de gezellige sierfontein, maar is oncontroleerbaar spul wat in mijn ogen ontoelaatbaar is en het is volstrekt onbespreekbaar dat dit op de openbare weg wordt afgestoken. Ook benieuwd wat de evaluatie van de politie en de burgemeester op dit terrein oplevert.


PvdA lid Hilversum
http://www.pvdahilversum.nl/2012/oud-en-nieuw-in-hilversum-we-hebben-een-ervaringsdeskundige

Obillwan Klintonobi
24 januari 2012, 16:20
Het voorjaar is inmiddels echt begonnen; de eerste asperges en aardbeien zijn al met smaak verorberd, en toch wil ik nog even terug naar de oliebollen, champagne en vuurwerk. Recentelijk bespraken wij namelijk in de raad de evaluatie van de jaarwisseling in Hilversum. Dit doen wij elk jaar, nadat we de eerste jaren van dit millennium erg rumoerige jaarwisselingen kenden in Hilversum, met veel vernielingen en opstootjes. Daarop zijn door B&W, politie, brandweer en andere instanties plannen gemaakt om nauwer te gaan samenwerken, meer aan preventie en voorlichting te gaan doen, en strenger en sneller te straffen.
Allereerst het goede nieuws: dit beleid werkt ! Sinds 2007 zien we een dalende trend waar het gaat om vernielingen; van 60.000 euro schade naar 26.500 € bij de afgelopen jaarwisseling. Waar mogelijk zal deze schade ook nog eens verhaald worden op de daders.

Ook blijkt dat de voorlichting op scholen over vuurwerk goed aanslaat, en veel indruk maakt op de jeugd. Het sneller vegen van de straten na oud en nieuw zorgt ook er ook nog eens voor dat ons mooie dorp weer snel ontdaan is van vuurpijlen, duizendklappers en ander vuurwerk, en dat is wel zo veilig voor kinderen die proberen vuurwerk dat niet is afgegaan een tweede ronde te geven.

....
http://www.hilversum.vvd.nl/nieuws_10463/36595/?search

Weliswaar van vorig jaar, maar ook hier wordt gehamerd op goed beleid en niet afschaffen van alles!

Vuurwerkkoning
24 januari 2012, 17:30
De politiek begint het langzaam te leren. Jaarwisselingen in Nederland gaan steeds beter. Minder slachtoffers, minder vandalisme en minder overlast. Dus gewoon zo laten zoals het nu is dan krijg vuurwerk ook een beter imago.

dennis-pyro
24 januari 2012, 18:18
Kijk dit soort berichten doen me nou eens goed. Toch nog politicus die het wel snel snappen

En degene die het wel willen verbieden

- Groenlinks
- partij van de dieren
- christenunie

Willen het alleen verbieden voor de milieu vervuiling de overlast voor dieren en het geloof. Kom op zulke partijen nemen we toch niet serieus mensen?

Ik kan genoeg andere zaken bedenken waar deze partijen ook tegen zijn.

Patroontje
25 januari 2012, 15:45
Bij Groenlinks zitten een hoop ex-communisten en extremistische milieu-activisten. En de Partij v.d. Dieren zou het liefst stemrecht voor dieren hebben.

Dus ja, die kun je sowieso niet heel erg serieus nemen. Zeker als je ziet wat Groenlinks met hun peilingen en enquetes doet. Is er sinds 2008 al een onafhankelijk bureau geweest die hier onderzoek naar gedaan heeft?

pyrojoe
25 januari 2012, 15:58
Topstukje wat mij betreft! Hier hou ik van. Hopen dat het lichtje gaat dagen voor meer politieke stukken in ons land..